Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Bài 21: Ôn tập xã hội

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 21 trang 44 ôn tập xã hội với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động: 1 Hoạt động thi kể về gia đình của bạn, lớp học của bạn, cuộc sống xung quanh bạn.   Gợi ý: Các em quan sát và chọn một trong ba […]

Bài 18 Cuộc sống xung quanh

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 18 trang 38, 39 cuộc sống xung quanh với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động: 1 Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy kể những gì bạn nhìn thấy trong bức tranh.   Gợi ý: Em hãy quan sát bức tranh và hãy kể […]

Bài 16: Hoạt động ở lớp

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 16 trang 34,35 hoạt động ở lớp với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động: 1 Hoạt động quan sát và trả lời câu hỏi: Hãy kể các hoạt động ở lớp. Gợi ý: Quan sát các bức tranh và em hãy liệt kê các hoạt […]

Bài 15: Lớp học

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 15 trang 32,33 lớp học với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động: 1 Hoạt động quan sát và trả lời câu hỏi: Lớp học của bạn gần giống lớp học nào trong các hình sau?   Gợi ý: Quan sát bức tranh và lớp học […]

Bài 14: An toàn khi ở nhà

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 14 trang 30, 31 an toàn khi ở nhà với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động: 1 Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi: Khi dùng dao hoặc đồ dùng sắc, nhọn, bạn cần chú ý điều gì?   Gợi ý: […]

Bài 13: Công việc ở nhà

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 13 trang 28, 29 công việc ở nhà với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động: 1 Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời: Kể tên một số công việc ở nhà của những người trong gia đình bạn? Ở nhà, bạn làm gì […]

Bài 12: Nhà ở

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 12 trang 26, 27 nhà ở với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động: 1 Hoạt động quan sát và trả lời câu hỏi: Đây là nhà của Nam. Nhà bạn có giống nhà của Nam không?   Gợi ý: Quan sát bức tranh và nhớ […]

Bài 11: Gia đình lớp 1

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 11 trang 24, 25 gia đình với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động: 1 Hoạt động quan sát và trả lời : Gia đình Lan có những ai? Lan và những người trong gia đình đang làm gì? Gợi ý: Quan sát bức tranh và […]