đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Hoàng Hoa Thám 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Hoàng Hoa Thám,  năm học 2017-2018. Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính. a) $ 4\sqrt{3}-\frac{1}{9}\sqrt{{45}}+\sqrt{{27}}-\frac{2}{3}\sqrt{5}$ b) $ \displaystyle \frac{{3+2\sqrt{3}}}{{\sqrt{3}}}+\frac{{2+\sqrt{2}}}{{1+\sqrt{2}}}-(2+\sqrt{3})$ c) $ \frac{{-3}}{2}\sqrt{{9-4\sqrt{5}}}+\sqrt{{{{{(-4)}}^{2}}{{{(1+\sqrt{5})}}^{2}}}}$ d) $ \left( {1+\frac{1}{{{{{\tan }}^{2}}{{{25}}^{o}}}}} \right){{\sin }^{2}}{{25}^{o}}-\tan {{55}^{o}}.\tan {{35}^{o}}$ Bài 2 (1,5 điểm): Giải phương trình. a) $ […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Newton 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS & THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1 (2 điểm): Rút gọn các biểu thức sau: a) $ A=5\sqrt{3}-3\sqrt{48}+2\sqrt{75}-\frac{1}{3}\sqrt{108}$ b) $ B=\frac{15}{\sqrt{6}+1}-\frac{6}{\sqrt{6}-2}$ c) $ C=\sqrt{11+4\sqrt{6}-\sqrt{5-2\sqrt{6}}}$ Câu 2 (2 điểm): Giải phương trình […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Tứ Kỳ – Hải Dương 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề này gồm 05 câu, 01 trang Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính: a) $ x(7-2x)+2x(x+5)$; b) $ (12{{x}^{3}}{{y}^{2}}-18{{x}^{2}}):3{{x}^{2}}$ c) $ \displaystyle \frac{3}{x-3}+\frac{x}{x+3}-\frac{6x}{9-{{x}^{2}}}$ […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Tứ Kỳ – Hải Dương 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề này gồm 05 câu, 01 trang Câu 1. (3,0 điểm) 1. Tính giá trị của các biểu thức: a) $ \sqrt{20}.\sqrt{5}-\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$;              b) $ […]