đề thi hsg 9

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 tỉnh Bình Dương 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 9 tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 150 phút. Đề thi gồm 5 câu tự luận. Câu 1: (4 điểm) a) Tìm các chữ số x và y sao cho $ \displaystyle \overline{{xxyy}}={{(\overline{{xx}})}^{2}}+{{(\overline{{yy}})}^{2}}$ b) Tìm chữ số tận cùng của số $ \displaystyle N={{999999999}^{{{{{999999}}^{{{{{999}}^{9}}}}}}}}$ […]