Văn mẫu lớp 4

Đọc bài “Phần thưởng” của Lép Tôn-xtôi rồi trả lời các câu hỏi sau

Bác nông dân tìm được viên ngọc quý. Bác muốn được gặp Nga hoàng để dâng viên ngọc quý ấy. Đọc bài “Phần thưởng” của Lép Tôn-xtôi rồi trả lời các câu hỏi sau: 1. Bác nông dân muốn được gặp Nga hoàng để làm gì? 2. Viên cận thần mặc cả với bác nông […]

Đồng tiền vàng” là một truyện khuyết danh nổi tiếng của nước Anh. Em hãy trả lời các câu hỏi sau

Bài “Đồng tiền vàng” kể lại chuyện hai anh em Rô-be nghèo khổ, làm nghề bán diêm nhưng đã giữ đúng lời hứa trả lại tiền thừa cho khách. “Đồng tiền vàng” là một truyện khuyết danh nổi tiếng của nước Anh. Em hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. Bài “Đồng tiền vàng” […]

Đọc bài thơ “Chẳng phải chuyện đùa” rồi trả lời các câu hỏi

Bài “Chẳng phải chuyện đùa” viết theo “thể thơ 4 chữ’ giọng thơ hóm hỉnh, dí dỏm. CHẲNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA (Trích) … Cái chai không đầu Mà sao có cổ? Bảo rằng ngọn gió Thấy gốc ở đâu?   Răng của chiếc cào Làm sao nhai được? Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi cái […]

Đọc nhiều lần bài “Lòng thương người của Hồ Chủ tịch” và trả lời các câu hỏi sau

Lòng yêu nước và thương dân của Bác Hồ rất sâu sắc và mãnh liệt. Khi còn nhỏ, Người “đã đau xót” trước cảnh lầm than của đồng bào. Đọc nhiều lần bài “Lòng thương người của Hồ Chủ tịch” và trả lời các câu hỏi sau: 1. Một điểm nổi bật trong đạo đức của Hồ Chủ […]

Đọc bài “đàn ngan mới nở” của Tô Hoài và trả lời câu hỏi sau

Nghệ thuật miêu tả “đàn ngan mới nở” của Tô Hoài rất đặc sắc. Đề bài 1. Đọc bài sau: ĐÀN NGAN MỚI NỞ Những con ngan nhỏ mới nở được ba hôm chỉ to hơn cái trứng một tí. Chúng có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những […]

Đọc, hiểu bài ” Điều ước của vua Mi-đát” và trả lời câu hỏi

Vua Mi-đát xin Thần Đi-ô-ni-dốt ban cho phép lạ: hễ mọi vật mà vua chạm đến đều hóa thành vàng. Đọc, hiểu bài “Điều ước của vua Mi-đát” Trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Vua Mi-đát xin Thần Đi-ô-ni-dốt điều gì ? Phương pháp giải: Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt làm cho mọi […]