bồi dưỡng hsg

Tuyển chọn một số bài toán nâng cao lớp 7: Đại số và Hình học

Toancap2.net gửi tới các em một số bài toán nâng cao để các em ôn tập, nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi. Gồm 2 phần Đại số và Hình học. Bài tập tự giải: [spoiler title=’Bài tập toán nâng cao lớp 7: Đại số’ style=’default’ collapse_link=’true’] [/spoiler] [spoiler title=’Bài tập toán nâng cao lớp 7: Hình […]