đề kiểm tra học kì 1

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 10

ĐỀ 10 Bài 1: 2 điểm – Hoàn chỉnh các câu tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người bằng cách viết tiếp từ ngữ thích hợp vào chỗ trống : a) Thắng không kiêu,…………………………………………………………… b) Có công mài sắt,…………………………………………………………… c) Chớ thấy sóng cả,…………………………………………………………… d) Lửa thử vàng, …………………………………………………………… 2.a) Tìm […]

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 8

ĐỀ 8 1.Tìm 4 từ ghép có tiếng học, 4 từ ghép có tiếng sinh được hiểu theo nghĩa từ học sinh (người theo học ở nhà trường): a) 4 từ ghép có tiếng học: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b) 4 từ ghép có tiếng sinh : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.Tìm 8 từ láy có các tiếng xanh, đỏ, trắng, […]

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 5

ĐỀ 5 1.Ghi vào chỗ trống các từ ghép theo yêu cầu dưới đây. a) 4 từ ghép chứa tiếng nhân có nghĩa là người: …………………………………………………………………………… b) 4 từ ghép chứa tiếng nhân có nghĩa là lòng thương người: …………………………………………………………………………… 2.Dựa vào từ láy lung linh, hãy tạo ra 8 từ láy khác đều có […]

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 4

ĐỀ 4 1.Ghép tiếng tươi với các tiếng tốt, xinh, thắm, non để tạo thành 8 từ ghép: (1)…………………………….. (2)…………………………….. (3)…………………………….. (4)…………………………….. (5)…………………………….. (6)…………………………….. (7)…………………………….. (8)…………………………….. 2.Xếp các từ gạch dưới trong đoạn thơ sau vào ô thích hợp trong bảng : Trong nắng vàng tươi mát Cùng chơi cho khoẻ người Tiếng cười xen […]

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 3

ĐỀ 3 1.Tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng ở cột A và ghi vào ô trống trong bảng (mỗi ô trống ghi 1 từ): 2.Đặt câu với mỗi từ in đậm (theo từ loại được xác định trong ngoặc): a) dũng cảm (tính từ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b) dũng khí (danh từ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c) mơ ước […]