đề khảo sát

Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7, phòng giáo dục và đào tạo thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2018-2019. Thời gian làm bài 60 phút có đáp án. Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể): a)      $ 3\frac{1}{4}+(-5).\frac{1}{5}-\left( {-7\frac{3}{4}} \right)$ b)     $ -\frac{1}{2}-\left( […]

Đề kiểm tra KSCL môn Toán 9 quận Long Biên 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 09/05/2019. Bài 1: (2,0 điểm) Cho biểu thức: A = $ \frac{{a-4}}{{a+2\sqrt{a}}}$ và B = $ \frac{{5\sqrt{a}}}{{\sqrt{a}-2}}+\frac{{\sqrt{a}-1}}{{\sqrt{a}+2}}-\frac{{5a+2}}{{a-4}}$ (ĐKXĐ: $ a>0,a\ne 4$) 1) Tính giá […]

Đề khảo sát HK2 môn Toán 9 quận Ba Đình 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát học kì 2 môn Toán 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 07/05/2019. Có đáp án. Bài I (2,0 điểm). Cho hai biểu thức A = $ \frac{2}{{\sqrt{x}-2}}$ và B = $ \frac{{\sqrt{x}}}{{x+1}}-\frac{{4\sqrt{x}+2}}{{x\sqrt{x}-2x+\sqrt{x}-2}}$ với $ x\ge 0;x\ne […]

Đề khảo sát HK2 môn Toán 9 THCS Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề khảo sát học kì 2 môn Toán 9 trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 07/05/2019. Bài 1 (2 điểm). Cho hai biểu thức: A = $ \frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}}}$ và B = $ \frac{{3x}}{{x-3\sqrt{x}+2}}-\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-2}}+\frac{{\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}-1}}$ với $ x>0;x\ne 1;x\ne 4$ a) Tính giá trị của A […]

Đề kiểm tra khảo sát giữa HK2 môn Toán 9 THCS Nam Trung Yên 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 9, trường THCS Nam Trung Yên, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1 (2,0 điểm). Cho biểu thức A = $ \frac{{2\sqrt{x}-9}}{{x-5\sqrt{x}+6}}-\frac{{\sqrt{x}+3}}{{\sqrt{x}-2}}$ ; B = $ \frac{{2\sqrt{x}+1}}{{3-\sqrt{x}}}$ a) Tính giá trị của B khi x = […]

Đề kiểm tra khảo sát tháng 10 Toán 9 THCS Mai Động 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát tháng 10 môn Toán lớp 9 trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày kiểm tra: 31/10/2018. Bài I: (2,0 điểm). Cho các biểu thức: $ \displaystyle A=\frac{{7\sqrt{x}+3}}{{9-x}}+\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+3}}+\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-3}}$  và $ B=\frac{{x+7}}{{3\sqrt{x}}}$  (ĐXĐ: $ x>0;x\ne 9$) 1) Tính giá […]

Đề kiểm tra KSCL giữa kì 1 môn Toán 9 THCS ARCHIMEDES – ACADEMY 2017-2018

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS ARCHIMEDES – ACADEMY, TP Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian: 90 phút Bài 1 (2,5 điểm) Cho biểu thức $ P=\left( {\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}-\frac{1}{{x-\sqrt{x}}}} \right):\left( {\frac{1}{{\sqrt{x}+1}}+\frac{2}{{x-1}}} \right)$ a) Rút gọn biểu thức P với a > 0 và $ […]

Đề khảo sát giữa HK 1 môn Toán 9 THCS Cầu Giấy 2017-2018

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian: 90 phút Bài 1 (2,5 điểm). Cho hai biểu thức $ A=\frac{{x-\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}+3}}$ và $ B=\frac{{\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}+3}}+\frac{2}{{\sqrt{x}-2}}-\frac{{3\sqrt{x}+4}}{{x+\sqrt{x}-6}}\,\,\,\left( {x\ge 0,\,\,\,x\ne 4} \right)$ a. Tính giá trị của A khi $ […]

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán 9 THCS Láng Thượng 2016-2017

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, năm học 2016-2017. Thời gian: 90 phút Bài 1. Thực hiện phép tính: a) $ 4\sqrt{{20}}-3\sqrt{{125}}+5\sqrt{{45}}-15\sqrt{{\frac{1}{5}}}$ b) $ \displaystyle \frac{1}{{2-\sqrt{3}}}-\frac{{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}{{\sqrt{3}-1}}-\sqrt{{{{{\left( {\sqrt{2}-\sqrt{3}} \right)}}^{2}}}}$ Bài 2. Giải phương trình: a) $ \sqrt{{{{x}^{2}}-16}}-2\sqrt{{x-4}}=0$ b) $ […]

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán 9 THCS Tô Hoàng 2016-2017

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, năm học 2016-2017. Thời gian: 90 phút Bài I (2,5 điểm). Giải phương trình: a) $ 2\sqrt{x}=\sqrt{{9x}}-3$ b) $ 2\sqrt{{4x-8}}-\frac{2}{3}\sqrt{{9x-18}}=\sqrt{{49x-98}}-10$ c) $ x-\sqrt{{x-1}}=3$ Bài II (3,5 điểm). Cho biểu thưc $ […]