Tải ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu học

Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu học” của tác giả Nguyễn Đức Đạo – Ninh Thị Kim Oanh biên soạn nhằm giúp các em ôn tập các kiến thức tiếng anh cơ bản, trọng tâm để chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra, các kỳ thi học sinh giỏi và kỳ thi Olympic tiếng anh tiểu học.

Tải ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu học

Cuốn sách bám sát kiến thức hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo, vì vậy các em dễ dàng nắm bắt và tự ôn tập các kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, mở rộng vốn từ vựng, cấu trúc câu và các dạng bài tập.

Download sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu học dưới đây.

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *