Lớp 3

Bài 64: Năm, tháng và mùa

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 64 trang 122, 123 năm, tháng và mùa với bài soạn ngắn gọn nhất. LT Kiến thức cần nhớ – Thời gian để  Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là một năm. – Khi chuyển động, trục Trái Đất bao giờ cũng nghiêng […]

Bài 58: Mặt trời

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 58 trang 110, 111 mặt trời với bài soạn ngắn gọn nhất. LT Kiến thức cần nhớ – Mặt Trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt. Nhờ có Mặt Trời cây cỏ xanh tươi, người và động vật khỏe mạnh. Bài 1 Quan sát và trả […]