Đề thi tiếng Việt lớp 2

Đề dạy thêm Tiếng Việt lớp 2

Tổng hợp đề dạy thêm Tiếng Việt lớp 2. Đề 1 Câu 1 (2đ) : a/ Điền l hay n: ….ăm …ay……an ….ên tám tuổi……an chăm …..o…..uyện chữ……an …..ắn……ót Không sai …..ỗi…..ào. b/ Điền c, k ,hay q: …..ái….ành……ong …….ueo…..ủa……ây…..uất……ảnh…….ia đẹp …….úa Câu2( 2đ):  Ghép các tiếng sau với nhau để tạo thành các từ […]

Đề kiểm tra cuối năm Tiếng Việt lớp 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 KHÁNH HẢI           KIỂM TRA CUỐI NĂM Họ và tên : …………………………   Môn: Tiếng Việt – Năm học 2015-2016 Lớp : 2A…                                       Thời gian 70 phút (Không kể thời gian giao đề)   ĐIỂM Nhận xét …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ĐỀ A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng việt: I. […]