Toán lớp 3

Kiến thức lý thuyết Toán lớp 3, các dạng toán cơ bản và nâng cao Toán 3, bài tập Toán 3 bồi dưỡng học sinh khá giỏi ôn luyện trong các kì thi.

Các bài toán về Số học – Toán lớp 3

Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống Viết số Đọc số 196 Bốn trăm tám mươi tư 564 785 998 Bài 2: Sắp xếp dãy số 897, 798, 697, 689, 645, 900 theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………… b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………… Bài 3: Đặt tính […]