Lớp 7

Kiểm tra phần Văn

Soạn bài Kiểm tra phần Văn siêu ngắn nhất trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài Xem thêm: Soạn bài Kiểm tra phần Văn – Ngữ văn 7 tập 2 Câu 1: -> 2 Trả lời câu 1 (trang 137, SGK Ngữ văn 7, tập 2): Ví […]

Văn bản báo cáo

Soạn bài Văn bản báo cáo siêu ngắn nhất trang 133 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài Xem thêm: Soạn bài Văn bản báo cáo – Ngắn gọn nhất Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo – Ngắn gọn nhất Phần I ĐẶC […]

Dấu gạch ngang

Soạn bài Dấu gạch ngang siêu ngắn nhất trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài Xem thêm: Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy Soạn bài Dấu gạch ngang trang 129 SGK Ngữ văn 7 Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy – […]

Ôn tập phần Văn

Soạn bài Ôn tập phần Văn siêu ngắn nhất trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài Xem thêm: Soạn bài Ôn tập văn nghị luận – Ngắn gọn nhất – Ngữ văn 7 tập 2 Soạn bài Ôn tập phần Văn – Ngắn gọn nhất – Ngữ […]

Văn bản đề nghị

Soạn bài Văn bản đề nghị siêu ngắn nhất trang 124 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài Xem thêm: Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo Soạn bài Văn bản đề nghị – Ngắn gọn nhất Soạn bài Luyện tập làm văn bản […]

Quan Âm Thị Kính

Soạn bài Quan Âm Thị Kính siêu ngắn nhất trang 111 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài Xem thêm: Soạn bài Quan Âm Thị Kính Xung đột trong đoạn trích: Nỗi oan hại chồng (Trích Quan Âm Thị Kính). Bố cục 3 phần – Phần 1 (Từ đầu […]

Liệt kê

Soạn bài Liệt kê siêu ngắn nhất trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài Xem thêm: Soạn bài Liệt kê – Ngắn gọn nhất Soạn bài Liệt kê trang 104 SGK Ngữ văn 7 Soạn bài Liệt kê Phần I THẾ NÀO LÀ PHÉP LIỆT KÊ? 1. […]