Toán lớp 8

Kiến thức Toán lớp 8, các dạng toán cơ bản và nâng cao Toán 8, bài tập Toán 8 bồi dưỡng học sinh khá giỏi ôn luyện trong các kì thi.

Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào x – Toán lớp 8

Bài toán chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào x thuộc chương trình Đại số 8 – Toán lớp 8. Dưới đây là cách giải. Ví dụ: Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào x: a) $ \displaystyle {A=x\cdot (2x+1)-{{x}^{2}}\cdot (x+2)+\left( {{{x}^{3}}-x+5} \right)}$ b) $ \displaystyle {B=x\cdot […]

Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 1 THCS Nam Hồng 2017 – 2018

Đề cương ôn tập Toán lớp 8 học kì 1 trường THCS Nam Hồng năm học 2017 – 2018 với bài tập 2 phần Đại số 8 và Hình học 8 tự giải. A. Đại số Câu 1: Thực hiện các phép tính sau a. $ \left( {2x-y} \right)\left( {4{{x}^{2}}-2xy+{{y}^{2}}} \right)$ b. $ \left( {6{{x}^{5}}{{y}^{2}}-9{{x}^{4}}{{y}^{3}}+15{{x}^{3}}{{y}^{4}}} […]