Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Bài 31: Hệ mặt trời

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 31 trang 64, 65 Hệ mặt trời với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động 1 Bạn biết gì về Mặt Trời? Trả lời: – Mặt Trời tròn, giống như một “quả bóng lửa” khổng lồ. – Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đất. […]

Bài 11: Gia đình lớp 2

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 11 trang 24, 25 Gia đình với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động 1 Hãy kể những việc làm thường ngày của từng người trong gia đình bạn. Trả lời: Những việc làm thường ngày của từng người trong gia đình em: – Ông em: […]

Bài 19: Đường giao thông

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 19 trang 40, 41 Đường giao thông với bài soạn ngắn gọn nhất Hoạt động 1 Đường bộ dành cho những phương tiện giao thông nào? Đường sắt dành cho những phương tiện giao thông nào? Trả lời: – Đường bộ là đường dành cho người […]