covid 19

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 nghỉ dịch Corona ngày 10/4

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 gồm các bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 1 cho các em học sinh tự làm trong kì nghỉ dịch Corona ngày 10/4. *Chú ý: link tải phiếu bài tập ở dưới bài viết này Bài 1:                                          Hoa ban    Vào tháng tư, qua Tây Bắc, […]

Phiếu ôn tập môn tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona cuối tháng 3

Phiếu ôn tập môn tiếng Việt lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Corona vào cuối tháng 3 năm 2020. Câu 1:Tìm tiếng : a) Bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau: -Trái nghĩa với ngoài:………………….. -Tên một loài gia súc thuộc nhóm ăn thịt, nuôi để giữ nhà hay đi săn:…………… […]