Bài 15: Vệ sinh thần kinh

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 15 trang 32, 33 vệ sinh thần kinh với bài soạn ngắn gọn nhất.

Bài 1

Liên hệ thực tế và trả lời

Theo bạn, việc làm nào có lợi, việc làm nào có hại đối với cơ quan thần kinh?

    Bài 15: Vệ sinh thần kinh

   Bài 15: Vệ sinh thần kinh

Trả lời:

   – Việc làm có lợi với cơ quan thần kinh: 1, 2, 4, 5, 6.

   – Việc làm có hại với cơ quan thần kinh: 3, 4 và 7.

Bài 2

Quan sát và trả lời

Theo bạn, trạng thái nào dưới đây có hại đối với cơ quan thần kinh? Tại sao?

 Bài 15: Vệ sinh thần kinh

Trả lời:

   – Trạng thái: tức giận, lo lắng và sợ hãi có hại đối với cơ quan thần kinh.

   – Bởi vì những trạng thái đó là những trạng thái tiêu cực, chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn, khó chịu bởi những trạng thái đó.

Bài 3

Quan sát và trả lời

Những gì dưới đây nếu đưa vào cơ thể sẽ gây hại cho cơ quan thần kinh?

 Bài 15: Vệ sinh thần kinh

Trả lời:

   – Những thứ đưa vào cơ thể sẽ gây hại cho cơ quan thần kinh: ma túy, rượu và thuốc lá.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *