Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 19 trang 38, 39
các thế hệ trong một gia đình với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

Mỗi gia đình thường có những người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống. Trong gia đình bạn Minh, ông bà là lớp người nhiều tuổi nhất rồi đến bố mẹ, Minh và em là lớp người ít tuổi. Đó là những thế hệ khác nhau.

Bài 1

Liên hệ thực tế và trả lời

Trong gia đình bạn, ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất?                

Trả lời:

– Trong gia đình em, bà ngoại là người nhiều tuổi nhất, năm nay bà đã 70 tuổi. Người ít tuổi nhất là em gái của em, năm nay 12 tuổi.

Bài 2

Quan sát và trả lời

Hãy giới thiệu về những người trong gia đình Minh, từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất.

Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Trả lời:

– Trong gia đình của Minh có 6 người bao gồm: ông nội của Minh là người nhiều tuổi nhất, bà nội của Minh, bố và mẹ của Minh, Minh và em gái của Minh là người ít tuổi nhất.

Bài 3

Liên hệ thực tế và trả lời

Gia đình bạn có mấy thế hệ cùng chung sống?

Trả lời:

– Gia đình em có hai thế hệ cùng chung sống. Đó là bố mẹ và chị em em.

Bài 4

Quan sát và trả lời

    – Gia đình Lan có mấy thế hệ cùng chung sống?

    – Mỗi thế hệ gồm có những ai?

 Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Trả lời:

– Gia đình Lan có hai thế hệ cùng chung sống.

– Thế hệ thứ nhất gồm có bố mẹ Lan, thế hệ thứ hai là Lan và em trai của Lan.

Bài 5

Vẽ

 Hãy vẽ và giới thiệu về các thành viên trong gia đình của bạn.

Trả lời:

 Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *