Bài 19: Đường giao thông

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 19 trang 40, 41 Đường giao thông với bài soạn ngắn gọn nhất

Hoạt động 1

Đường bộ dành cho những phương tiện giao thông nào? Đường sắt dành cho những phương tiện giao thông nào?

Bài 19: Đường giao thông

Trả lời:

– Đường bộ là đường dành cho người đi bộ, xe ngựa, xe đạp, xe máy, ô tô,…

– Đường sắt dành cho tàu hỏa.

Hoạt động 2

Biển báo nói gì?

Bài 19: Đường giao thông

Trả lời:

– Biển 1: Biểu thị đây là đường dành riêng cho người đi bộ.

– Biển 2: Biểu thị đây là đường cấm người đi bộ.

– Biển 3: Biểu thị đây là phần đường giao nhau với đường sắt không có rào chắn.

– Biển 4: Biểu thị đây là đường dành cho xe thô sơ

– Biển 5: Biểu thị đây là đường cấm đi ngược chiều.

– Biển 6: Biểu thị đây là đường giao nhau có đèn tín hiệu.

Hoạt động 3

Đường thủy dành cho những phương tiện giao thông nào?

Bài 19: Đường giao thông

Trả lời:

Đường thủy dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy,…

Hoạt động 4

Đường hàng không dành cho những phương tiện giao thông nào?

Bài 19: Đường giao thông

Trả lời:

Đường hàng không dành cho máy bay.

Hoạt động 5

Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở địa phương. Tại sao chúng ta cần nhận biết một số biển báo trên đường giao thông?

Trả lời:

– Các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở địa phương em:

+ Đường bộ: dành cho xe máy, ô tô, xe đạp, xe ba gác,… đi.

+ Đường sắt: dành cho tàu hỏa đi.

+ Đường thủy: dành cho ca nô, tàu, thuyền, bè di chuyển.

– Chúng ta cần nhận biết một số biển báo trên đường giao thông nhằm mục đích bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Lí thuyết

– Có 4 loại đường giao thông. Đó là đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không. Trong đường thủy có đường sông và đường biển.

– Đường bộ là đường dành cho người đi bộ, xe ngựa, xe đạp, xe máy, ô tô,… Đường sắt dành cho tàu hỏa. Đường thủy dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy,… Đường hàng không dành cho máy bay.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *