Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 29 trang 56, 57 các hoạt động thông tin liên lạc với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

– Bưu điện, đài truyền hình, đài phát thanh,… là những cơ sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.

Bài 1

Liên hệ thực tế và trả lời

   – Nói về một số hoạt động thường diễn ra ở bưu điện

   – Nêu lợi ích của các hoạt động bưu điện trong đời sống.

  Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

Trả lời:

    – Một số hoạt động ở bưu điện: gửi, nhận thư, hàng hóa, đóng tiền, …

   – Bưu điện có vai trò quan trọng trong đời sống khi là nơi trung chuyển giao nhận hàng hóa, bưu kiện, thư từ liên lạc…

Bài 2

Liên hệ thực tế và trả lời

Nêu lợi ích của các hoạt động phát thanh, truyền hình.

 Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

         Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

Trả lời:

   – Đài truyền hình, phát thanh là cơ sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *