Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 30 trang 62, 63 Nhận biết cây cối và các con vật với bài soạn ngắn gọn nhất

Hoạt động 1

Hãy chỉ và nói: cây nào sống trên cạn; cây nào sống dưới nước; cây nào vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật

Trả lời:

– Hình 1: Cây phượng, sống trên cạn.

– Hình 2: Cây phong lan, sống trên cạn.

– Hình 3: Cây hoa sen, sống dưới nước.

– Hình 4: Cây rau muống, sống cả trên cạn và dưới nước.

Hoạt động 2

Hãy chỉ và nói: con vật nào sống trên cạn; con vật nào sống dưới nước; con vật nào vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn; con vật nào bay lượn trên không.

Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật

Trả lời:

– Hình 5: Con cá, sống dưới nước.

– Hình 6: Con sóc, sống trên cạn.

– Hình 7: Con sư tử, sống trên cạn.

– Hình 8: Con rùa, sống cả trên cạn và dưới nước.

– Hình 9: Con vẹt, bay lượn trên không.

– Hình 10: Con ếch, sống trên cạn và dưới nước.

– Hình 11: Con rắn, sống cả trên cạn và dưới nước.

Lí thuyết

– Cây cối có thể sống ở mọi nơi: trên cạn, dưới nước và hút chất bổ dưỡng trong không khí.

– Cũng như cây cối, các con vật cũng có thể sống ở mọi nơi: Dưới nước, trên cạn, trên không và có loài sống cả trên cạn lẫn dưới nước.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *