Bài tập tỉ số phần trăm – Toán lớp 5

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Bài tập tỉ số phần trăm - Toán lớp 5

Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của

Học sinh khối lớp 5 của Trường Tiến Bộ.

a) Tỉ số phần trăm biểu thị số học sinh trung bình: ……

b) Biết số học sinh trung bình là 27 bạn. Vậy:

Số học sinh giỏi là: ……………………………………..

Số học sinh khá là: ……………………………………..

Bài 2: Cửa hàng bán một máy bơm nước được lãi 138 000 đồng và bằng 12% tiền vốn bỏ ra. Hỏi giá bán chiếc máy bơm đó là bao nhiêu tiền?

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biết 75% của một số là 3,42. Vậy $ frac{2}{3}$ số đó là:
A. 51,3              B. 5,13                 C. 30,4                 D. 3,04

Bài 4: Một thư viện có 10 000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư biện lại được tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *