Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 giữa học kì 1 – số 5

Kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 1

Đề 5

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: ach, ich, inh, uê

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: vạn tuế, sạch sẽ, khúc khích, thông minh, lướt thướt

c) Đọc thành tiếng các câu:

Gió tây ầm ào kéo đến, cây cối ngả nghiêng.

Đàn kiến hành quân đi nơi khác.

d) Nối ô chữ cho thích hợp :

 

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 giữa học kì 1 – số 5

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

ân hay uân: mùa x…. , bạn th…..

ng hay ngh: ….ôi nhà, ……e nhạc

 

2. Kiểm tra viết

a) Vần: iêm, iên, iêu, yêm, iêc

b) Từ ngữ: hiếu thảo, diễn viên, thanh kiếm, yếm lụa

c) Câu:

Cơn mưa nào lạ thế

Thoáng qua rồi tạnh ngay

Em về nhà hỏi mẹ

Mẹ cười: “Mưa bóng mây”.

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điểm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng qưá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nối ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiểu và nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ.

– Các cặp từ ngữ nối đúng:

luông rau – mơn mởn; dòng sông – uốn lượn;

ánh nắng – chói chang; mùa đông – lạnh lẽo.

– Nối sai hoặc không nối được: không có điểm-

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: mùa xuân, bạn thân, ngôi nhà, nghe nhạc

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

 

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điểm.

c) Câu (4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu (dòng thơ).

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *