Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 12

Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 1 môn tiếng Việt

Đề 12

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: iu, ăm, êu, au

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: khẳng khiu, chăm học, cây cau, cái phễu

c) Đọc thành tiếng các câu:

Cô giáo tươi cười bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào. Ai cũng phấn khởi trong một ngày học mới.

d) Nôi ô chữ cho thích hợp :

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 12

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

ươp hay ơp: sấm ch…’.., nườm n….

ăm hay oăm: h….. hở, sâu h…´…

2. Kiểm tra viết

a) Vần: oăm, âm, oan, oăn, ưng

b) Từ ngữ: liên hoan, tóc xoăn, xinh xắn, khoẻ khoắn

c) Câu: Đã ai có lắng nghe

Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió.

HƯỚNG DẨN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điểm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm

d) Nối ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiểu và nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ.

– Các cặp từ ngữ nối đúng:

cả lớp – chép bài; cánh quạt – quay tít;

năm ngoái – em học mẫu giáo; vườn cây – xanh tươi.

– Nối sai hoặc không nôi được: không có điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: sấm chớp, nườm nượp, hăm hở, sâu hoắm

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thắng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điểm.

c) Câu (4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu (dòng thơ).

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *