Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 15

Đề kiểm tra tiếng Việt học kì 1 lớp 1

Đề 15

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: ap, oai, iêm, iêu

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: cái tháp, lộp độp, lúa chiêm, lộng lẫy

c) Đọc thành tiếng các câu:

Mới sáng tinh mơ, chú trông choai đã cất tiếng gáy vang. Mọi vật, mọi người đều thức giấc.

d) Nôi ô chữ cho thích hợp :

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 15

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông:

im hay iêm: cái l..`.. con ch……

oai hay ai: học b…`…, l…`… vật.

2. Kiểm tra viết

a) Vần: ươi, uôc, ương, uôm, anh

b) Từ ngữ: mái trường, cánh buồm, dập dềnh, lơ lửng

c) Câu: Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp tí hon nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa đều có đính những hạt sương như những viên kim cương bé nhỏ.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐlỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điềm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nối ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiểu và nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ.

– Các cặp từ ngữ nốì đúng:

mưa ngâu – rả rích; bãi ngô – xanh rờn; cánh diều – bay bổng; đường phô – tấp nập.

– Nối sai hoặc không nối được: không có điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: cái lều, con chim, học bài, loài vật

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điềm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điểm.

c) Câu (4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *