Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 4

ĐỀ 4

1.Ghép tiếng tươi với các tiếng tốt, xinh, thắm, non để tạo thành 8 từ ghép:

(1)……………………………..

(2)……………………………..

(3)……………………………..

(4)……………………………..

(5)……………………………..

(6)……………………………..

(7)……………………………..

(8)……………………………..

2.Xếp các từ gạch dưới trong đoạn thơ sau vào ô thích hợp trong bảng :

Trong nắng vàng tươi mát

Cùng chơi cho khoẻ người

Tiếng cười xen tiếng hất

Chơi vui học càng vui.

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 4

3.Đặt 4 câu hỏi khác nhau để hỏi về những điều liên quan đến câu kể sau:

Cao Bá Quát thường mượn những cuốn sách chữ viết đẹp để làm mẫu luyện chữ.

Câu hỏi 1  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu hỏi 2: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu hỏi 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu hỏi 4 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Viết tiếp 4 hoặc 5 câu cho đoạn văn có câu mở đầu dưới đây, trong đó có dùng ít nhất 1 câu hỏi và 1 câu kể theo mẫu Ai làm gì ? Tôi nhớ nhất những kỉ niệm đẹp của ngày đầu tiên đi học            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Trong bài Nụ cười của mẹ, nhà thơ Trương Nam Hương viết:

Có cần tưởng tượng đâu xa

Nụ cười của mẹ chính là mùa Xuân !

Em hãy cho biết : ở câu thơ thứ hai, nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Câu thơ đó giúp em cảm nhận được điều gì về mẹ ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. * Em đã từng tham gia hoặc chứng kiến một việc làm giup đỡ em nhỏ trong trường học hay ở ngoài đường. Hãy kể lại câu chuyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *