Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 – 2016

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 – 2016 được Timgiasuhanoi.com sưu tầm dành cho các em học sinh khối 10 ôn luyện thi chọn học sinh giỏi.

Câu 1: Chứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm với mọi a, b:

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016

Câu 2:

a) Giải phương trình: Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016.

b) Giải hệ phương trình: Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016

Câu 3: Cho Parabol (P): Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016 và đường thẳng Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016

a) Chứng minh rằng Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016 luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt M, N.

b) Gọi K là điểm cố định của Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016. Tìm các giá trị của m để KM=2KN.

Câu 4: Cho Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016 và Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016 là hai vectơ không cùng phương. Tìm số thực k sao cho các vectơ Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016 cùng phương.

Câu 5: Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn: Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016

(Nguồn bài viết: nguyenanhtuan2011.wordpress.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *