Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Trong văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000, vấn đề bao bì ni lông đã được tác giả trình bày như thế nào

Hành động kêu gọi “Một ngày không dùng bao bì ni lông” sẽ khiến mọi người nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ sự trong sạch của môi trường. Làm điều đó cũng vì chính cuộc sống của chúng ta. Từ hàng triệu năm nay, loài người đã xuất hiện trên Trái Đất. Chúng […]