Bài 1 : Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 1 trang 4, 5 hoạt động thở và cơ quan hô hấp với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

– Cơ quan thực hiện việc trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài được gọi là cơ quan hô hấp.

– Cơ quan hô hấp gồm : mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi.

– Nhờ hoạt động thở của cơ quan ho hấp mà cơ thể chúng luôn đủ khí ô-xi để sống. Nếu ngừng thở từ 3 đến 4 phút, người ta có thể bị chết.

Bài 1

Thực hành

Bạn hãy làm động tác thở sâu. Mô tả sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào và thở ra.

Chỉ vị trí cơ quan hô hấp trên hình vẽ và trên cơ thể của mình.

Bài 1 : Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Trả lời:

    – Khí hít vào thật sâu, lồng ngực phồng lên để nhận không khí. Khi thở ra hết sức, lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí ra ngoài.

Bài 2

Quan sát và trả lời

Chỉ vào hình 2 và nói cơ quan hô hấp gồm những bộ phân nào.

Chỉ vào hình 3 và nói đường đi của không khí khi hít vào, thở ra.

      Bài 1 : Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Bài 1 : Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

 

Trả lời:

   – Cơ quan hô hấp gồm: mũi, khí quản, lá phổi trái, lá phổi phái và phế quản.

   – Không khí đi vào từ mũi, đi qua khí quản vào hai lá phổi trái và phải. Ngược lại khi thở không khí từ phổi trả lại qua khí quản và thở ra từ mũi.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *