Bài 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 10 trang 22, 23 hoạt động bài tiết nước tiểu với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm: hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

– Thận có chức năng lọc máu, lấy ra các chất thải độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu. Nước tiểu được đưa xuống bóng đái qua ống dẫn nước tiểu, sau đó thải ra ngoài qua ống đái.

Bài 1

Liên hệ thực tế và trả lời

Bạn có biết cơ quan nào trong cơ thể có chức năng bài tiết nước tiểu không?

Trả lời:

   – Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm: hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái

Bài 2

Quan sát và trả lời

Bạn có biết cơ quan nào trong cơ thể có chức năng bài tiết nước tiểu không?

 Bài 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu

Trả lời:

   – Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm: hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái

Bài 3

Quan sát và trả lời

 

Nói về vai trò của thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái trong hoạt động bài tiết nước tiểu.

 Bài 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu

Trả lời:

   – Thận có chức năng lọc máu, lấy ra các chất thải độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu.

   – Nước tiểu được đưa xuống bóng đái qua ống dẫn nước tiểu.

   – Sau đó được thải ra ngoài qua ống đái.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *