Bài 12: Cơ quan thần kinh

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 12 trang 26, 27 cơ quan thần kinh với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

– Cơ quan thần kinh gồm : não, tủy sống, các dây thần kinh.

– Não được bảo vệ trong hộp sọ, tủy sống được bảo vệ  trong cột sống.

– Não và tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.

– Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh nhận được từ các cơ quan của cơ thể về não hoặc tủy sống. Một số dây thần kinh khác lại dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến các cơ quan.

Bài 1

Quan sát và trả lời

  – Chỉ trên sơ đồ và nói tên các bộ phận của cơ quan thần kinh.

  – Não và tủy sống nằm ở đâu trong cơ thể? Chúng được bảo vệ như thế nào?

 Bài 12: Cơ quan thần kinh

Bài 12: Cơ quan thần kinh

Trả lời:

   – Cơ quan thần kinh gồm: não, tủy sống, các dây thần kinh.

   – Não được bảo vệ trong hộp sọ, tủy sống được bảo vệ trong cột sống.

Bài 2

Liên hệ thực tế và trả lời

Nêu vai trò của não, tủy sống và các dây thần kinh

Trả lời:

   – Não và tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.

   – Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh nhận được từ các cơ quan của cơ thể về não hoặc tủy sống. Một số dây thần kinh khác lại dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến các cơ quan.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *