Bài 21-22: Thực hành : Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 21-22 trang 42 -43 thực hành : Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng với bài soạn ngắn gọn nhất.

Bài 1

Quan sát và trả lời

Hãy nói về mối quan hệ giữa những người trong hình:

    + Ai là con trai, ai là con gái của công bà

    + Ai là con dâu, ai là con rể của ông bà

    + Ai là cháu nội, ai là cháu ngoại của ông bà

    – Anh em Quang và chị em Hương phải có nghĩa vụ gì đối với những người họ hàng nội, ngoại của mình?

 Bài 21-22: Thực hành : Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

Trả lời:

– Do không rõ họ của các thành viên nên ta sẽ có nhiều trường hợp xảy ra, dưới đây là trường hợp:

    + Bố của Hương, Hồng và mẹ của Quang, Thủy là con trai con gái của ông bà. Do con trai thường ngồi về cạnh ông nội.

    + Bố của Quang, Thủy và mẹ của Hương, Hồng là con dâu, con rể của ông bà.

    + Hương và Hồng là cháu nội còn Quang và Thủy là cháu ngoại.

– Anh em Quang và chị em Hương phải có nghĩa vụ hòa thuân, giúp đỡ lẫn nhau với mọi người trong họ hàng.

Bài 2

Thực hành

Dựa vào sơ đồ dưới đây để vẽ sơ đồ gia đình và họ hàng của bạn.

Trả lời:

 Bài 21-22: Thực hành : Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *