Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 23 trang 44, 45 phòng cháy khi ở nhà với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

– Cách tốt nhất để phòng cháy khi đun nấu là không để những thứ dễ cháy ở gần bếp. Khi đun nấu phải trông coi cẩn thận và nhớ tắt bếp khi sử dụng xong.

Bài 2

Quan sát và trả lời

    – Chỉ những gì dễ cháy trong hình 1.

    – Theo bạn, bếp trong hình 1 hay hình 2 an toàn hơn trong việc phòng cháy? Vì sao?

 Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà

Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà

Trả lời:

   – Những thứ dễ cháy trong hình 1: củi, diêm, dầu hỏa, đèn dầu

   – Bếp trong hình 2 an toàn hơn do:

    + Không để dầu hỏa gần bếp lửa.

    + Không cho trẻ con nghịch diêm, đèn dầu ở gần bếp.

    + Để củi tránh xa bếp đang cháy.

    + Tắt bếp khi đun nấu xong.

Bài 2

Liên hệ thực tế và trả lời

Nói về những thiệt hại do cháy gây ra.

Trả lời:

   – Cháy gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của cải: cháy tài sản, nhà cửa. Có thể làm người bị tử vong, thương tật do cháy.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *