Bài 5: Cơ quan tiêu hoá

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 5 trang 12, 13 Cơ quan tiêu hoá với bài soạn ngắn gọn nhất

Hoạt động 1

Chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa?

Bài 5: Cơ quan tiêu hoá

Trả lời:

Đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa: Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng, các chất bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài qua hậu môn.

Hoạt động 2

Chỉ vào hình vẽ và nói tên các cơ quan tiêu hóa?

Bài 5: Cơ quan tiêu hoá

Trả lời:

Các cơ quan tiêu hóa bao gồm: Miệng, tuyến nước bọt, thực quản, gan, túi mật, dạ dày, tụy, ruột non, ruột già, hậu môn.

Bài 5: Cơ quan tiêu hoá

Hoạt động 3

Ghép chữ vào tranh

Em xem lại tranh và các cơ quan đã làm ở 2 hoạt động trước.

Lí thuyết

– Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng. Ở ruột non các chất bổ dưỡng được thấm vào máu đi nuôi cơ thể, các chất bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài.

– Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *