Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 17

Đề tiếng Việt kiểm tra học kì 1 lớp 1

Đề 17

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: oay, uya, ach, oach

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: loay hoay, thu hoạch, tách trà, kênh rạch

c) Đọc thành tiếng các câu:

Tháng chạp là tháng trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.

d) Nối ô chữ cho thích hợp :

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 17

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông:

iên hay iêng: t..´.. bước, t…´…hát rất hay

et hay oet: trời sấm s..´.., kh..´.. lỗ ống sáo

2. Kiểm tra viết

a) Vần: ươm, ươp, ang, oat, oang

b) Từ ngữ: Hồ Gươm, giàn mướp, khai hơang, thênh thang

c) Câu:

Cỏ mọc xanh chân đê

Dâu xum xuê nương bãi

Cây cam vàng thêm trái

Hoa khoe sắc nơi nơi.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điềm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điểm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nốì ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiếu và nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ.

– Các cặp từ ngữ nối đúng:

trường học – là ngôi nhà thứ hai của em; ở trường – có cô giáo hiền như mẹ; cô giáo – dạy em những điều hay; chúng em – rất yêu mái trường.

– Nối sai hoặc không nối được: không có điểm

e) Chọn vần thích hợp điền vào chồ trống (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: tiến bước, tiếng hát rất hay, trời sấm sét, khoét lỗ ống sáo

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điếm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điếm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điểm.

c) Câu (4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu (dòng thơ).

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *