Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 18

Ôn thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 1

Đề 18

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: ây, oăt, iên, oat

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: dây điện, soàn soạt, chiền chiện, nhọn hoắt

c) Đọc thành tiếng các câu:

Chú bé liên lạc với bước chân thoăn thoắt. Chú đã thoát khỏi vòng vây của kẻ thù.

d) Nối ô chữ cho thích hợp :

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 18

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

ăc hay oăc: sâu s…´.., thắc m..´..

iên hay iêng: cây k..’.., đàn k..´…

2. Kiểm tra viết

a) Vần: uôc, ươc, ich, êch, êp

b) Từ ngữ: du lịch, kênh rạch, xếp hàng, diễn kịch

c) Câu:

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?

Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn

Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐlỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điếm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điếm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điếm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nôi ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiểu và nôi đúng: 0,5 điềm/cặp từ ngữ.

– Các cặp từ ngữ nối đúng:

lớp em – sinh hoạt; chàng trai – dũng mãnh; cánh đồng – thênh thang; bầu trời – cao vợi

– Nối sai hoặc không nổì được: không có điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: sâu sắc, thắc mắc, cây kiểng, đàn kiến

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điếm/vần.

– Viêt sai hoặc không viết: không có điểm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 diểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết dược: không có điểm.

c) Câu (4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu (dòng thơ).

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *