Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 21

Ôn thi môn tiếng Việt học kì 1 lớp 1

Đề 21

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: ây, oe, uôc, uynh

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: hoa quỳnh, tàu thủy, trĩu cành, qụốc huy

c) Đọc thành tiếng các câu:

Những đóa hoa hồng xòe cánh khoe sắc thắm. Chú bướm tròn xoe đôi mắt nhìn.

d) Nôi ô chữ cho thích hợp :

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 21

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

ưt hay ưc: náo n..´.., bánh m..`..

ot hay ọc: chót v..´.., h…. tập

2. Kiểm tra viết

a) Vần: ươc, uôi, iêc, uych, iêu

b) Từ ngữ: cái lược, giấc ngủ, thiệp mời, huýt sáo

c) Câu:

Hỏi cây bao nhiêu tuổi

Cây không nhớ tháng năm

Cây chỉ dang tay lá

Che tròn một bóng râm

HƯỚNG DÂN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc dúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điểm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm/câu.

– Đọc,sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nối ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiểu và nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ.

– Các cặp từ ngữ nối đúng:

đèn điện – sáng ngời; nhà tầng – sừng sững

rặng tre – kĩu kịt; con đường – quanh co

– Nối sai hoặc không nối được: không có điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: náo nức, bánh mứt, chót vót, học tập

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điểm.

c) Câu (4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu (dòng thơ).

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *