Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 20

Ôn thi môn tiếng Việt học kì 1 lớp 1

Đề 20

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: uê, ân, uân, uynh

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: hoa huệ, khuy áo, huân chương, trăng khuyết

c) Đọc thành tiếng các câu

Vầng trăng chênh chếch đi về hướng tây. Những ánh sao khuya nhấp nháy trên nền trời xanh thẳm

d) Nối ô chữ cho thích hợp:

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 20

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông:

ac hay at: gió m..´.., mẹ đi công t..´..

ưc hay ưt: đạoo đ..´.., mặt đất n..´.. nẻ

2. Kiểm tra viết

a) Vần: ưi, ưng, uôi, oăc, uôm

b) Từ ngữ: vành khuyên, kế chuyện, sâu thẳm, ao chuôm

c) Câu:

Chim én bận đi đâu

Hôm nay về mở hội

Lượn bay như dẫn lối

Rủ mùa xuân cùng về.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to. rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điếm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điềm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rỏ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điềm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nối ô từ ngữ (2 điểm

– Đọc hiểu và nối đủng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ

– Các cặp từ ngữ nối đủng:

em bé – ngã huỵch; đám mây xốp – bồng bềnh trôi; ánh mặt trời – rực rỡ; con sóng – vỗ nhẹ vào bãi cát.

– Nối sai hoặc không nôi được: không có điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: gió mát, mẹ đi công tác, đạo đức, mặt đất nứt nẻ

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điếm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điếm.

c) Câu (4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu (dòng thơ).

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *