Đề KTCL HK2 Toán 10 – THPT Trần Văn Năng 2012-2013 (kèm đáp án)

Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp, trường THPT Trần Văn Năng, Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán 10 năm học 2012-2013 kèm đáp án.

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (8,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm)                                                                                          
1) Xét dấu biểu thức:
2) Giải các bất phương trình sau:
a) $latex frac{mathop{x}^{2}+x-6}{x-4}<0$                     b) $latex left| x-2 right|<5$
Câu II  (3,0  điểm)                
1) Cho $latex cos alpha =-frac{4}{5}$ với $latex frac{pi }{2}<alpha <pi $.
Tính giá trị của biểu thức: $latex M=10sin alpha +5cos alpha $
2) Chứng minh rằng: $latex frac{cos alpha }{1+sin alpha }+tan alpha =frac{1}{cos alpha }$ (với x là giá trị để biểu thức có nghĩa)
Câu III  (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1 ; 0) và B(-2 ; 9).
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
b) Tính bán kính đường tròn (C) có tâm I(2 ; 7) và tiếp xúc với đường thẳng AB.
II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm)
A. PHẦN 1 (THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
Câu IVa  ( 2,0 điểm)
1)Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau vô nghiệm:
$latex mathop{(m-2)x}^{2}-2(m+1)x+2m-6=0$                                     
2) Cho ABC có AB = 5 ; CA = 8 ; $latex widehat{A}={{60}^{0}}$. Tính độ dài cạnh BC và bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC
B. PHẦN 2 (THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)
Câu IVb  (2,0  điểm)
1) Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với  mọi giá trị x: $latex mathop{(m-4)x}^{2}+(m+1)x+2m-1<0$
2) Viết phương trình chính tắc của elip (E), biết độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *