Thuyết minh về vật nuôi

Thuyết minh về một loài động vật, vật nuôi hay một loài cây ở quê em ( con trâu )

Nơi làng quê, nông thôn Việt Nam ta thường hay có một câu nói: “Con trâu đi trước, cái cày đi sau”. Hình ảnh con trâu là một trong những hình ảnh thân thương, mộc mạc và có sự gắn bó sâu sắc với những người nông dân. ĐỀ 15: Thuyết minh về một loài […]