Đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội 2020 có lời giải

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020. Đề thi gồm 5 câu, có lời giải của thầy Võ Quốc Bá Cẩn.

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội 2020 có lời giải

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội 2020 có lời giải-1

Lời giải và bình luận các bài toán – Võ Quốc Bá Cẩn:

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội 2020 có lời giải-2

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội 2020 có lời giải-3

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội 2020 có lời giải-4

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội 2020 có lời giải-5

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội 2020 có lời giải-6

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội 2020 có lời giải-7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *