Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 46 trang 88, 89 khả năng kì diệu của lá cây với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

– Lá cây có ba chức năng :

  + Quang hợp

  + Hô hấp

  + Thoát hơi nước

Bài 1

Quan sát và trả lời

   Chỉ vào sơ đồ, nói xem lá cây có thể hấp thụ khí gì và thải ra khí gì trong quá trình quang hợp và quá trình hô hấp.

   Ngoài chức năng hô hấp và quang hợp, lá cây còn có chức năng gì?

 Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây

Trả lời:

   – Quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ngày đêm trong đó:

    + Hấp thu khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.

    + Hấp thu khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi

   – Ngoài chức năng hô hấp và quang hợp, lá cây còn có khả năng thoát hơi nước.

Bài 2

Quan sát và trả lời

Người ta sử dụng lá cây vào những việc gì?

   Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây

   Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây

Trả lời:

   – Lá cây có rất nhiều công dụng:

    + Làm gói thực phẩm để tạo màu xanh lục

    + Làm mái nhà

    + Làm rau băm cho gia súc

    + Làm nón

    + Làm thực phẩm rau cho con người

    + Làm thuốc

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *