Bài 67: Bề mặt lục địa

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 67 trang 128, 129 bề mặt lục địa với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

Bề mặt lục địa có chỗ nhô cao ( đồi, núi), có chỗ bằng phẳng ( đồng bằng, cao nguyên), có những dòng nước chảy ( sông, suối) và những nơi chứa nước ( ao, hồ),….

Bài 1

Quan sát và trả lời

   Chỉ trên hình chỗ nào mặt đất nhô cao, chỗ nào bằng phẳng, chỗ nào có nước.

   Nước suối, nước sông thường chảy đi đâu?

Trả lời:

 Bài 67: Bề mặt lục địa

   – Suối và sông thường đổ ra biển.

Bài 2

Quan sát và trả lời

Trong các hình sau, hình nào thể hiện: suối, sông, hồ?

 Bài 67: Bề mặt lục địa

 Bài 67: Bề mặt lục địa

Trả lời:

   – Hình 2: sông

   – Hình 3: Hồ

   – Hình 4: suối.

Bài 3

Liên hệ thực tế và trả lời

Kể tên một số con sông hoặc hồ mà bạn biết

Trả lời:

   – Sông Thương, sông Mê-Kong, sông Hồng, …

   – Hồ Gươm, hồ Ba Bể, Hồ Trầm, …

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *