Bài 63: Ngày và đêm trên Trái Đất

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 63 trang 120, 121 ngày và đêm trên Trái Đất với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

– Khoảng thời gian phần Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng là ban ngày, phần còn lại không được chiếu sáng là ban đêm.

– Do Trái Đất luôn tự quay quanh mình nó, nên mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau không ngừng.

– Thời gian để Trái Đất quay được một vòng quanh mình nó là một ngày. Một ngày có 24 giờ.  

Bài 1

Quan sát và trả lời

Tại sao bóng đèn không chiếu sáng được toàn bộ bề mặt quả địa cầu?

 Bài 63: Ngày và đêm trên Trái Đất

Trả lời:

   – Bởi vì bề mặt quả địa cầu là hình cầu do đó bóng đèn chỉ chiếu sáng được 1 phần bề mặt của trái đất.

Bài 2

Liên hệ thực tế và trả lời

Hãy tưởng tưởng, nếu Trái Đất ngừng quay quanh mình nó thì ngày và đêm trên Trái Đất sẽ như thế nào?

Trả lời:

   – Trái Đất sẽ chia thành 2 nửa: 1 nửa luôn là ban ngày và 1 nửa luôn là ban đêm. Khi đó sự sống và hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *