Bài 66: Bề mặt Trái Đât

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 66 trang 126, 127 bề mặt Trái Đất với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

– Trên bề mặt Trái Đất có chỗ là đất, có chỗ là nước. Nước chiếm phần lớn bề mặt Trái Đất.

– Những khối đất liền lớn trên bề mặt Trái Đất gọi là lục địa. Phần lục địa được chia thành 6 châu lục.

– Những khoảng nước rộng mênh mông bao bọc phần lục địa gọi là đại dương. Trên bề mặt Trái Đất có 4 đại dương.

Bài 1

Quan sát và trả lời

 Chỉ trên hình chỗ nào là đất, chỗ nào là nước.

Trả lời:

Bài 66: Bề mặt Trái Đât

Bài 2

Quan sát và trả lời

Bạn hãy quan sát bề mặt quả địa cầu và cho biết nước hay đất chiếm phần lớn hơn trên bề mặt Trái Đất.

 Bài 66: Bề mặt Trái Đât

Trả lời:

   – Nước chiếm phần lớn trên Trái Đất.

Bài 3

Liên hệ thực tế và trả lời

Chỉ và nói tên các châu lục và các đại dương trên lược đồ.

   Việt Nam nằm ở châu lục nào?

Bài 66: Bề mặt Trái Đât

Trả lời:

   – Các châu lục: Châu Mĩ, Châu Phi, Châu Âu, Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Nam Cực.

   – Các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương.

   – Việt Nam nằm ở Châu Á, cụ thể là Đông Nam Á.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *