Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 19

Ôn thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 1

Đề 19

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: op, uych, uây, oanh

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: ngã huỵch, tốp ca, ngoe ngoẩy, doanh trại

c) Đọc thành tiếng các câu:

Tuấn vẽ chú cọp chở cô mèo bằng xe đạp. Bức tranh của Tuấn thật ngộ nghĩnh, đáng yêu.

d) Nối ô chữ cho thích hợp :

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 19

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

ọp hay ạp: hội h…, múa s…..

anh hay oanh: bức tr… h..`.. tráng

2. Kiểm tra viết

a) Vần: ay, ươn, ăng, uôt, iê

b) Từ ngữ: máy bay, tung tăng, sườn đồi, hoành hoạch

c) Câu:

Vầng trăng hiện lên sau lũy tre làng cuối xóm.

Dòng sông cần mẫn chở phù sa.

Sóng vỗ bờ tí tách, tí tách.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điềm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần); không có điềm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nối ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiếu và nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ.

– Các cặp từ ngữ nối đúng:

mùa xuân – tươi đẹp; họa mi – ca hát;

cả nhà – quây quần; dòng sông – quanh co.

– Nối sai hoặc không nối được: không có điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: hội họp, múa sạp, bức tranh, hoành tráng

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điếm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điểm.

c) Câu (4 điềm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *