Bài 50 : Côn trùng

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 50 trang 96, 97 côn trùng với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

Côn trùng ( sâu bọ) là những động vật không xương sống. Chúng có 6 chân và chân phân thành các đốt. Phần lớn các loài côn trùng đều có cánh.

Bài 1

Quan sát và trả lời

Chỉ đầu, ngực, bụng, chân, cánh (nếu có) của một số côn trùng có trong hình. Con nào có ích, con nào có hại?

 Bài 50 : Côn trùng

   Bài 50 : Côn trùng

Trả lời:

 Bài 50 : Côn trùng

   – Con có hại: ruồi, muỗi, gián, châu chấu, bướm

   – Con có lợi: cà cuống, ong mật, tằm.

Bài 2

Liên hệ thực tế và trả lời

Nêu một số đặc điểm chung của côn trùng.

Kể tên một số côn trùng có ích hoặc có hại đối với con người.

Trả lời:

   – Côn trùng là những động vật không xương sống, có 6 chân và chân phân thành các đốt. Phần lớn các loài côn trùng đều có cánh.

   – Côn trùng có lợi: bọ rùa, bọ ngựa, ong, bọ phân, …

   – Côn trùng có hại: bọ sâu tai, bọ rau xanh, rệp sáp, sên và ốc sên, ….

Bài 3

Thực hành

Sưu tầm tranh ảnh hoặc thông tin về:

– Ong, tổ ong và hoạt động nuôi ong

– Một số loài côn trùng có hại và hoạt động diệt trừ chúng.

Trả lời:

 

Bài 50 : Côn trùng

Bài 50 : Côn trùng

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *