Bài 51: Tôm, cua

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 51 trang 98, 99 tôm, cua với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

Tôm và cua có hình dạng, kích thước khác nhau nhưng chúng đều không có xương sống. Cơ thể chúng được bao phủ bằng một lớp vỏ cứng. Chúng có nhiều chân và chân phân thành các đốt.

Tôm, cua là những thức ăn chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người.

Bài 1

Quan sát và trả lời

Chỉ và nói tên một số bộ phạn bên ngoài của tôm và cua.

   Nêu một số điểm giống nhau và khác nhau giữa tôm và cua.

    Bài 51: Tôm, cua

Trả lời:

 Bài 51: Tôm, cua

   – Điểm giống: tôm và cua đều có nhiều chân, có phần vỏ cứng để bảo vệ.

   – Điểm khác: tôm có phần đầu, mình.

Bài 2

Liên hệ thực tế và trả lời

Tôm và cua sống ở đâu? Chúng được sử dụng để làm gì?

Trả lời:

   – Tôm, của sống ở sông, hồ, ruộng đồng, biển, …

   – Tôm, cua là những thức ăn chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người.

Bài 3

Thực hành

Sưu tầm tranh ảnh về tôm, cua hoặc thông tin về các hoạt động nuôi, đánh bắt, chế biến tôm, cua

Trả lời:

Bài 51: Tôm, cua

 

Chia sẻ: Tailieuhay.net


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *