Bài 60: Sự chuyển động của Trái Đất

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 60 trang 114, 115 sự chuyển động của Trái Đất với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

Trái Đất vừa tự quanh quay mình nó, vừa chuyển động quanh Mặt Trời

Bài 1

Quan sát và trả lời

Nhìn từ cực Bắc xuống, Trái đất quay mình nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?

 Bài 60: Sự chuyển động của Trái Đất

Trả lời:

   – Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, trái đất quay mình theo chiều ngược kim đồng hồ.

Bài 2

Quan sát và trả lời

Chỉ hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và hướng chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời trong hình trên.

 Bài 60: Sự chuyển động của Trái Đất

Trả lời:

   – Trái đất luôn tự quay quanh mình nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ cực Bắc xuống và quay quanh mặt trời.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *