Bài 61: Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 61 trang 116, 117 Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời với bài soạn ngắn gọn nhất.

LT

Kiến thức cần nhớ

– Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời nên được gọi là hành tinh.

– Có 8 hành tinh không ngừng chuyển động quanh Mặt Trời, chúng cùng với Mặt Trời tạo thành hệ Mặt Trời.

– Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh có sự sống

Bài 1

Quan sát và trả lời

   Trong hệ mặt trời có mấy hành tinh?

   Từ mặt trời ra xa dần, Trái đất là hành tinh thứ mấy?

 Bài 61: Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

Trả lời:

– Trong hệ mặt trời có 8 hành tinh và trái đất là hành tinh thứ 3 tính từ mặt trời ra xa dần.

Bài 2

Liên hệ thực tế và trả lời

Trong hệ mặt trời, hành tinh nào có sự sống?

 Bài 61: Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

Trả lời:

   – Trong hệ mặt trời, trái đất là hành tinh có sự sống.

Chia sẻ: Tailieuhay.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *