Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 nghỉ dịch Corona ngày 11/4

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 gồm các bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 1 cho các em học sinh tự làm trong kì nghỉ dịch Corona ngày 11/4.

*Chú ý: link tải phiếu bài tập ở dưới bài viết này

 Môn Toán

Bài 1:

a. Năm :…5…. tám :……

mười:……..                  mười lăm :…….

b. 8: tám  10:………                         7:………

1:……….                     11:…….. ………..           5:………..

6:………                       2:……….                       20:…………….

Bài 2:

14 + 2=….              15 + 4 =…             19 – 7 =…

12 – 1 =…              18 – 6=….               17 – 6 =…

Bài 3:

12 + 6…..14 + 4                   15- 3….15 + 3

19 – 9…10 + 9                      10 – 6……10 + 6

Bài 4: Điền số tròn chục?

20 <…..< 40

40 <    ….< 60

90 >…>….> 60

Bài 5: Cửa hàng có 50 chiếc khăn kẻ và khăn hoa. Trong đó có 20 chiếc khăn hoa. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu chiếc khăn kẻ?

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

Môn Tiếng Việt

Bài 1. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm:

  • ia hay ai: cây m .´. ., ngày m. . ., cái đ.˜. ., lâu đ.`. .
  • au hay âu: bị đ…, đi đ…, cây c…, chim bồ c…
  • iu hay êu: đàn s.´. ., nhỏ x.´. ., cái r.`. ., l.´. . lo
  • ưu hay ươu: h… nai, m… kế, trái l…, bầu r…

Bài 2: Kiểm tra viết

a) Vần: ia, ai, ao, ôi, iêu

b) Từ ngữ: ngôi sao, bia đá, đu quay, cánh diều

c) Chép lại đoạn thơ trong ảnh:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 nghỉ dịch Corona ngày 11/4

Bài 3:

a, Điền c, q hay k vào chỗ chấm

…ể         …à         …uê          …im

b, Điền ăm hay ăp vào chỗ chấm

b..’. ngô       ch… chỉ       thú n…        c… da.

Bài 4. Tìm và viết 2 tiếng có vần an và 2 tiếng có vần on

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *